مسابقه کشتی کج بتل رویال – داینامایت ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳

مین ایونت شوی داینامایت ۱۸ اکتبر، مسابقه دوزن بتل رویال، برنده این رقابت هفته آینده به رقابت ام جی اف می رود

مسابقه کشتی کج کایل فلچر و کنی امگا – داینامایت ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳

سینگل مچ شوی داینامایت ۱۸ اکتبر بین کایل فلچر و کنی اومگا

مسابقه کشتی کج پنتا ال زیرو و جی وایت – داینامایت ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳

سینگل مچ رویداد داینامایت ۱۸ اکتبر بین پنتا ال زیرو و جی وایت  

مسابقه کشتی کج آدام کوپلند و لوکاسائوروس – داینامایت ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

مین ایونت رویداد داینامایت ۱۰ اکتبر بین آدام کوپلند و لوکاسائوروس لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مسابقه کشتی کج جی وایت و هنگمن پیج – داینامایت ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

سینگل مچ رویداد داینامایت ۱۰ اکتبر بین جی وایت و هنگمن پیج لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مسابقه کشتی کج ری فنیکس و اورنج کسیدی – داینامایت ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

سینگل مچ بین ری فنیکس و اورنج کسیدی در رویداد داینامایت ۱۰ اکتبر سر کمربند قهرمانی اینترنشنال لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مسابقه کشتی کج کریس جریکو و پاورهاوس هابز – داینامایت ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

سینگل مچ رویداد داینامایت ۱۰ اکتبر بین کریس جریکو و پاورهاوس هابز لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مسابقه کشتی کج استریکلند و برایان دنیلسون – داینامایت ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

سینگل مچ رویداد داینامایت ۱۰ اکتبر بین سورو استریکلندو برایان دنیلسون لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مسابقه کشتی کج فلچر و تاکشیتا مقابل جریکو و امگا – داینامایت ۴ اکتبر ۲۰۲۳

مسابقه تگ تیم بین کایل فلچر و کنسوکه تاکشیتا مقابل کریس جریکو و کنی امگا لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مسابقه کشتی کج ری فنیکس و نیک جکسون – داینامایت ۴ اکتبر ۲۰۲۳

سینگل مچ رویداد داینامایت ۴ اکتبر بین ری فنیکس و جک نیکسون سر عنوان قهرمانی بین المللی ای ای دبلیو لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p