مبارزه ترنر و هوکر در یو اف سی ۲۹۰

در این ویدیو شاهد رقابت جالین ترنر و دن هوکر در یو اف سی ۲۹۰ هستید.

مبارزه الکس پریرا و ایزراییل آدسانیا ۲ در یو اف سی ۲۸۷

مین ایونت رویداد برای کمربند قهرمانی میان وزن جهان

حواشی پیش از رویداد یو اف سی ۲۸۷ قسمت پنجم

با حضور الکس پریرا و ایزراییل آدسانیا و گیلبرت برنز و جورج ماسویدال

هایلایت های کنفرانس خبری پیش از رویداد یو اف سی ۲۸۷

رویارویی آدسانیا و پریرا، برنز وماسویدال، هالند و پانزینیبیو، فونت و یانز، روزاس و رودریگز

حواشی پیش از رویداد یو اف سی ۲۸۷ قسمت چهارم

با حضور الکس پریرا، ایزراییل آدسانیا، گیلبرت برنز، جورج ماسویدال و رائول روزاس جونیور