مبارزه امیر علی اکبری و جوینسون در وان چمپینشیپ فایت نایت ۱۲

ویدیو کامل مبارزه امیر علی اکبری در وان چمپین شیپ – فایت نایت ۱۲

یو اف سی ۲۸۷ اسلوموشن

هایلایت یو اف سی ۲۸۷ (مبارزه آدسانیا و پریرا، برنز و ماسویدال، ناک اوت راب فانت و کوین هالند و …)

مبارزه الکس پریرا و ایزراییل آدسانیا ۲ در یو اف سی ۲۸۷

مین ایونت رویداد برای کمربند قهرمانی میان وزن جهان