یو اف سی107 ویدیوها

مبارزه اسلام ماخاچف و الکساندر ولکانوفسکی – یو اف سی ۲۹۴

مین ایونت یو اف سی ۲۹۴ بین اسلام ماخاچف و الکساندر ولکانوفسکی در دسته سبک وزن لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه کامارو عثمان و خزمت چیمایف – یو اف سی ۲۹۴

کو مین ایونت یو اف سی ۲۹۴ بین کامارو عثمان و خزمت چیمایف در دسته میان وزن لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه الجمین استرلینگ و شان اومالی – یو اف سی ۲۹۲

در این ویدیو شاهد مبارزه الجمین استرلینگ و سین اومالی در دسته خروس وزن هستید. این رقابت در یو اف سی ۲۹۲ برگزار گردید. برای اطلاع از آخرین ویدیوهای آپلود شده عضو کانال تلگرام شوید: اینجا کلیک کنید لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه نیل مگنی و یان گری – یو اف سی ۲۹۲

در این ویدیو شاهد مبارزه نیل مگنی و یان گری در دسته سبک وزن هستید. این رقابت در یو اف سی ۲۹۲ برگزار شد. برای اطلاع از آخرین ویدیوهای آپلود شده عضو کانال تلگرام شوید: اینجا کلیک کنید لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه دامون بلکشیر و ماریو باتیستا – یو اف سی ۲۹۲

در این ویدیو شاهد مبارزه دامون بلکشیر و ماریو باتیستا در دسته خروس وزن هستید. این رقابت در یو اف سی ۲۹۲ برگزار گردید. برای اطلاع از آخرین ویدیوهای آپلود شده عضو کانال تلگرام شوید: اینجا کلیک کنید لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه مارلون ورا و پدرو مونیوز – یو اف سی ۲۹۲

در این ویدیو شاهد رقابت مارلون ورا و پدرو مونهوز در دسته خروس وزن هستید. این مسابقه در یو اف سی ۲۹۲ برگزار شد. برای اطلاع از آخرین ویدیوهای آپلود شده عضو کانال تلگرام شوید: اینجا کلیک کنید لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه داستین پوریر و جاستین گیجی در یو اف سی ۲۹۱

مبارزه در دسته سبک وزن و مین ایونت رویداد در ۵ راند برای کمربند   لینک های دانلود: ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه دریک لوییس و مارکوس روجریو د لیما در یو اف سی ۲۹۱

در دسته سنگین وزن یو اف سی   لینک های دانلود: ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه یان بلاهوویچ و الکس پریرا در یو اف سی ۲۹۱

در دسته نیمه سنگین وزن یو اف سی   لینک های دانلود: ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مبارزه تونی فرگوسن و بابی گرین در یو اف سی ۲۹۱

در دسته سبک وزن سازمان یو اف سی   لینک های دانلود: ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p