کشتی10 ویدیوها

مسابقه کشتی کج جی اوسو و جیمی اوسو – رسلمنیا ۴۰

سینگل مچ رویداد رسلمنیا ۴۰ بین برادران اوسو با حضور لیل وین لینک های دانلود (روی کیفیت مورد نظر کلیک کنید): ۱۰۸۰p ۷۲۰p ۴۸۰p

مسابقه کشتی حسن یزدانی و دیوید تیلور در کشتی آزاد قهرمانی جهان صربستان ۲۰۲۲

فینال دسته ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان سال ۲۰۲۲ بلگراد

مسابقه کشتی محمد نخودی و جردن باروز در قهرمانی جهان صربستان ۲۰۲۲

فینال مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان بلگراد ۲۰۲۲ در دسته ۷۹ کیلوگرم

مسابقه کشتی کامران قاسمپور و جیدن کاکس در فینال مسابقات جهانی صربستان ۲۰۲۲

فینال دسته ۹۲ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در بلگراد ۲۰۲۲

راهیابی چهار کشتی گیر ایران به فینال مسابقات جهانی نروژ

امیر محمد یزدانی، محمد نخودی، کامران قاسم پور و علیرضا سرلک

مسابقه کشتی کامران قاسم پور و کربانف

مدال طلای کامران قاسم پور، فینال ۹۲ کیلو مسابقات حهانی نروژ

مسابقه کشتی زیبای حسن یزدانی و دیوید تیلور در فینال جهانی نروژ ۲۰۲۱

فینال وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد مسابقات جهانی اسلو نروژ